Arhitect Bucuresti, proiecte de case, proiecte case moderne, proiecte case mici

PUZ – Plan urbanistic zonal

Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul) este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata  a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire,servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice  complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localitatii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restictii) necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata (PUZ-ul reprezinta o faza premergatoare realizarii investitiilor, prevederile acestuia realizandu-se etapizat in timp, functie de fondurile disponibile).

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic Zonal – PUZ  :

– organizarea retelei stradale;

– zonificarea functionala a terenurilor;

– organizarea urbanistic

– arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane;

– indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT, etc);

– dezvoltarea infrastructurii edilitare;

– statutul juridic si circulatia terenurilor;

– delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita, daca acesta exista in zona studiata;

– masuri de delimitare pana la eliminare a efectelor unor riscuri naturale si antropice,  daca acestea exista in zona studiata;

– mentionarea obiectivelor de utilitate publica;

– masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice;

– reglementari specifice detaliate ( permisiuni si restrictii ) incluse in Regulamentul local de urbanism aferent PUZ-ului.

 

Sursa : www.scribd.com/doc/6318615/PUD-PUG-PUZ

Cautari Frecvente:

  • pret puz 2012
  • preturi puz

Clientii nostri