Arhitect Bucuresti, proiecte de case, proiecte case moderne, proiecte case mici

PUD – Plan urbanistic de detaliu

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD-ul) reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic General ( PUG -ul ) si Planului Urbanistic Zonal ( PUZ-ul ), explicand si detailand continutul acestor  planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile din Certificatul de  Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor.

PUD – ul reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatiile imediate (se studiaza mai multe amplasamente, optiunea pentru realizarea unei constructii compatibila cu functiile urbane). Este de fapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire. Daca nu exista PUD pentru terenul respectiv, Primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza PUG – ului si PUZ – ului.

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu – PUD :

– regimul juridic, economic si tehnic al terenului si constructiilor;

– compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor;

– relatii functionale si estetice cu vecinatatea;

– asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare;

– permisivitati si constrangeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite si amenajarilor;

– modul de ocupare si utilizare a terenului ( POT, CUT );

– functiunea si aspectul arhitectural al constructiei (sau constructiilor) si amenajarilor;

– integrarea noilor constructii si corelarea lor cu cele existente invecinate;

– interventia, prin reabilitarea constructiilor si amenajarilor invecinate, in scopul armonizarii cu constructiile si amenajarile noi propuse (daca este cazul);

– circulatia carosabila si pietonala, corelate cu traficul in zona si relatiile cu zonele invecinate ( accese pietonale si auto );

– parcaje, spatii de recreere si de joaca;

– echiparea edilitara si impactul asupra retelelor existente in zona (necesitatea de dezvoltari,modernizari, etc);

– functionarea diferitelor forme de proprietate juridica a terenului;

 

Sursa : www.scribd.com/doc/6318615/PUD-PUG-PUZ

Cautari Frecvente:

  • cat costa un proiect de casa 2012
  • costuri intocmire puz

Clientii nostri