Arhitect Bucuresti, proiecte de case, proiecte case moderne, proiecte case mici

Proiect modificari interioare apartament

Ce presupune un proiect de modificari interioare intr-un apartament ? Care sunt pasii ce trebuiesc parcursi in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire pentru a modifica compartimentarea unui apartament ?

Care sunt actele necesare realizarii unui proiect de modificare a compartimentarii unui apartament ?

Vom incerca sa prezentam in urmatorul articol care sunt pasii ce trebuiesc urmati si ce acte vor fi necesare.

Cand doriti sa realizati un proiect de modificari interioare in apartament, un prim pas il reprezinta gasirea unui specialist care sa se ocupe de documentatia aferenta acestor lucrari.

Urmatorul pas ar fi obtinerea unui Certificat de Urbanism de la Primaria de care apartine imobilul. Pentru a obtine acest Certificat, proiectantul va elabora o documentatie ce contine :

1. Memoriu tehnic de arhitectura ;

2. Plan de incadrare in zona, scara 1:2000 ; ( planul suport scara 1:2000 se obtine de la O.C.P.I. )

3. Plan de situatie, scara 1:500 ; ( planul suport scara 1:500 se obtine de la O.C.P.I. )

4. Releveu apartament ( conform cadastru )

Pe langa aceste acte, la depunerea documentatiei necesare obtinerii Certificatului de Urbanism, mai trebuiesc depuse urmatoarele acte :

– extras de carte funciara, actualizat ( de preferinta din luna in care se face depunerea ) ;

– copie dupa actul de identitate ;

– copie dupa actul de proprietate ;

– dovada achitarii taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism ( taxa se achita la Primarie ) ;

– cerere tip pentru eliberarea Certificatului de Urbanism ;

In termen de 30 de zile de la depunerea documentatiei pentru Certificatul de Urbanism, Primaria, teoretic, ar trebui sa elibereze acest act. Se intampla de multe ori ca Primaria sa intarzie eliberarea Certificatului

din motive stiute numai de ei. Acest lucru se intampla mai ales la Primariile din Bucuresti, cu preponderenta la Sectorul 5, urmat de sectoarele 1, 4 si 6. Primariile sectoarelor 2 si 3 se mobilizeaza mai bine si de obicei

elibereaza Certificatul in termenul legal prevazut de lege.

Dupa obtinerea Certificatului de Urbanism incepe proiectul propriuzis. Acesta presupune urmatorii pasi :

1. Masurarea apartamentului in cauza si intocmirea unui releveu al situatiei existente ;

2. Intocmirea unui plan cu situatia propusa ( vor fi figurati peretii ce se dorec a fi dezafectati ; vor fi figurate balcoanele ce se doresc a fi inchise ; vor fi figurati eventualii pereti suplimentari ce se doresc a fi

realizati ) ;

3. Intocmirea unui raport de expertiza tehnica, intocmit de catre un expert tehnic autorizat, care sa evalueze implicatiile lucrarilor de dezafectare a unor pereti si care sa formuleze concluziile ce se impun in vederea

realizarii investitiei propuse ;

4. Intocmirea unui memoriu tehnic de inginerie structurala vizavi de lucrarile de recompartimentare solicitate ;

5. Verificarea proiectului de catre un verificator de proiecte atestat ;

6. Obtinerea acordului asociatiei de proprietari pentru lucrarile propuse ;

7. Obtinerea acordului bancii ; ( daca exista ipoteza asupra imobilului )

8. Obtinerea acordului RDCBI ; ( Directia Regionala in Constructii Bucuresti – Ilfov , sau alta regionala )

9. Obtinerea avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism ; ( de obicei Salubritate si Mediu )

10. Inregistrarea proiectului la O.A.R. ; ( Ordinul arhitectilor din Romania )

11. Completarea dosarului cu restul documentatiei cerute prin Certificatul de Urbanism ; ( Copie legalizata act proprietate ; extras CF pe luna in curs ; dovada achitare taxe catre impozitul de stat ; etc. )

12. Depunerea dosarului catre Primarie in vederea eliberarii Autorizatiei de Construire ;

In speranta ca va vom fi de ajutor, in cazul in care doriti sa realizati un proiect de modificari interioare in apartament, ne puteti contacta pe adresa de mail : contact@crihan-construct.ro sau la telefon : 0740616477 / 0724126614.

Cautari Frecvente:

  • amenajare curte
  • Amenajari Exterioare Curte
  • proiecte de casa cu imagini
  • imagini proiecte casa
  • amenajari curte
  • Proiecte Case Parter
  • Pole Barn Construction Techniques
  • menajari curte
  • Proiecte de Case Ieftine
  • case proiect imagini

Clientii nostri